System VRF

System VRFDla klimatyzacji większych obiektów, idealnym i coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem są systemy VRF (Variable Refrigerant Flow). Umożliwiają one budowanie rozległych systemów ,łączna długość rurociągu w obrębie systemu  może wynosić nawet 1000 m, kilkudziesięciometrowe różnice wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną, a wewnętrznymi oraz największy wybór jednostek wewnętrznych. W obrębie jednego systemu możliwa jest praca jednostek wewnętrznych w dowolnych konfiguracjach typów. Sterowanie indywidualne lub/i centralne z możliwością komunikacji z BMS oraz sterowaniem przez Internet.