Wentylacja mechaniczna

Prawidłowo wykonana wentylacja mechaniczna powinna powodować  wymianę  powietrza  w pomieszczeniach o różnorodnym przeznaczeniu. Jest ona niezbędna wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, które  niezbędne jest do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Ważne jest to w sytuacji różnych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp.

 

Prawidłowa wentylacja mechaniczna gwarantuje zdrowie i komfort przebywania w pomieszczeniach.

 

W naszej firmie  proponujemy różnorodne systemy wentylacyjne, które zapewnią  prawidłowe parametry powietrza do oddychania oraz komfortu pracy ludzi i  urządzeń, w tym wentylację z rekuperacją dla użytku domowego.

Wentylacja