Wentylacja z rekuperacją

Wentylacja mieszkań  odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu mieszkańcom zdrowego i właściwego mikroklimatu. Jest to oczywiste, lecz nie wszyscy zdajemy sobie sprawę jaki wpływ ma jej niewłaściwe rozwiązanie na nasze zdrowie, stan budynków, bilans energetyczny itd.

Podstawowym wskaźnikiem jakości wentylacji jest ilość wymian powietrza w pomieszczeniach, czyli ile powietrza usuniemy z pomieszczenia w ciągu godziny i ile go dostarczymy. Wymiana powietrza zapewnia nam świeże powietrze, które jest niezbędne do oddychania, minimalizuje oraz usuwa zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, dostarcza tlen niezbędny czynnik służący do prawidłowego spalania w urządzeniach kuchennych i grzewczych.

Skutkiem stwierdzanym systematycznie w pomieszczeniach źle wentylowanych są podrażnienia i częste choroby dróg oddechowych, uczucie permanentnego zmęczenia, zwiększona podatność na uczulenia, spadek odporności na zakażenia, większa częstotliwość zapadania na choroby nowotworowe.

klimatyzacja repukaracja dom

Nowoczesne systemy wentylacji powinny gwarantować:

 • ściśle kontrolowaną ilość powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczeń,
 • maksymalną energooszczędność przy założeniu minimalizacji zużycia ciepła  do podgrzania świeżego powietrza  wentylowanego – r e k u p e r a t o r y
 • bezawaryjną pracę przez cały okres użytkowania domu,
 • bardzo niski poziom hałasu,
 • komfort cieplny.

Rekuperator czyli centrala wentylacyjna  zapewnia cyrkulację i wymianę powietrza w budynku poprzez system kanałów wentylacyjnych.

Świeże powietrze poprzez czerpnię zasysane jest na wymiennik ciepła w rekuperatorze i ogrzewa się od powietrza usuwanego z budynku nie mieszając się z nim. Ogrzane świeże powietrze nawiewane jest do pomieszczeń takich jak hall, salon, sypialnia itp., a „zużyte” ciepłe usuwane jest z budynku za pośrednictwem rekuperatora.
 
Cały proces to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Rekuperator składa się z wymiennika ciepła i wentylatorów ,które nawiewają i wywiewają powietrze z budynku.

Posiadamy w ofercie  rekuperatory wielu producentów:

 • EKOKLIMAX – centrale Ekozefir
 • Jan-Gaz – centrale WNW
 • Klima-Therm – centrale „eco-wave”
 • inne

 CENTRALA KLIMA-THERM „eco-wave”
 
PRZEZNACZENIE

Centrala KCX jest kompaktowym urządzeniem przeznaczonym do wen­tylacji z odzyskiem ciepła pomieszczeń typu: budynki mieszkalne, domy jednorodzinne i inne. Najefektywniej wykorzystujemy właściwości centrali KCX w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja pomieszczenia. Dzięki wysokiej jakości technologii wyko­nania i zastosowanym wysokiej klasy urządzeniom wewnętrznym, centrala KCX gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku.

ZALETY

Estetyczny wygląd urządzenia • Prosty i łatwy montaż • Niski poziom hałasu • Elementy automatyki renomowanych producentów • Zmniej­szenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki wyposażeniu w wymiennik o sprawności do 92% i zabezpieczeniu przez bypass • Urządzenie zapewnia prawidłową wymianę powietrza • Zapewnia odpowiednią ilość świeżego i oczyszczonego powietrza • Wpływa na poprawę komfortu powietrza i dba o zdrowie osób przebywających w pomiesz­czeniach

BUDOWA

Kompaktowa centrala KCX jest małym urządzeniem przeznaczonym do systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. Urządzenie wyposażone jest w: krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła, wentylatory pro­mieniowo-osiowe, filtry, nagrzewnicę elektryczną, układ automatyki.

OBUDOWA

 • samonośna – wykonana z blachy ocynkowanej, powlekanej z pokrywą inspekcyjną mocowaną do obudowy,
  izolacja cieplno-akustyczna z maty kauczukowej

FILTR POWIETRZA

 • kasetowy G4

WENTYLATORY

 • promieniowo-osiowe z bezpośrednim napędem, gwarantujące cichą i wydajną pracę

NAGRZEWNICA

 • elektryczna

WYMIENNIK KRZYŻOWY PRZECIWPRĄDOWY

 •  obudowa i lamele wymiennika wykonane z aluminium,
 • wysoka sprawność odzysku energii cieplnej – nawet do 92%,
 • bypass pełniący funkcję zabezpieczającą i pozwalający na pracę w sezonie letnim, bez demontażu wymiennika.

Proponujemy szeroki zakres usług w projektowaniu, wykonaniu i serwisowaniu systemów wentylacyjnych w domach jednorodzinnych. 

Sprawna wentylacja to potrzeba wynikająca z dbałości o ochronę zdrowia i życia.