Wentylacja do biura

Parametry powietrza wewnętrznego.

Parametry powietrza wewnętrznego, które decydują o naszym samopoczuciu, to:

  • Temperatura – zapewnia tzw. komfort cieplny i decyduje o naszym samopoczuciu i  wydajności. Optymalne temperatury uzależnione są  od pory roku i aktywności fizycznej, ale jako przedział uniwersalny można podać 18-24°C;
  • Wilgotność powinna wynosić od 40 do 60%. Zbyt niska powoduje wysuszenie błon śluzowych i choroby dróg oddechowych; zbyt wysoka – zmęczenie, niedotlenienie, dekoncentrację. Zbyt wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi zarodników grzybów pleśniowych;
  • Prędkość przepływu powietrza – nie powinna przekraczać 0,2 m/s -większa wartość jest odczuwana jako przeciąg;
  • Jonizacja powietrza  – jony dodatnie (wytwarzające się na skutek promieniowania elektromagnetycznego – urządzenia biurowe, monitory itp.) pogarszają samopoczucie; jony ujemne są charakterystyczne dla środowisk naturalnych – np. lasów;
  • Zawartość cząstek stałych – przede wszystkim kurzu i dymu papierosowego. Cząstki te powodują poczucie dyskomfortu, a jednocześnie wpływają negatywnie na układ oddechowy;
  • Zawartość alergenów – roztoczy, zarodników grzybów, zarodników pleśni, pyłków roślin – niebezpieczne nie tylko dla alergików, ale też dla osób zdrowych – mogą wywołać reakcję alergiczną;
  • Zawartość mikroorganizmów – wirusów, glonów, bakterii  stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia.

wentylacja biuro