Certyfikaty F-Gaz

Posiadamy certyfikat nr FGAZ-P/22/0011/16 wydany na podstawie art,30 ust.7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U.poz.881).

 

sala konferencyjna 1